Studera våra exklusivt valda investerings-erbjudanden

Investeringar

Ta del av våra exklusiva investeringserbjudanden inom de segment vi valt att fokusera på. På denna sida finner ni kort information om bolagen samt nedladdningsbara dokument för fördjupad information.

Teckna aktier i Wellr

 

Inriktning: HealthTech

Publicerad: 2020/06/01

Emissionsdatum: 2020/02/01 - 2020/12/31

Sista teckningsdagen: 2020/12/31

Emission  aktier: 2M - 3M SEK

Nyemitterade aktier: 1203 - 1721 aktier

Bolagsnamn: Wellr AB

Org nr: 556857-1995

Email: info@wellr.se

Wellr AB

De tidigare elitidrottarna Anders och Martin, idag legitimerade naprapater, upptäckte tidigt svårigheterna för företag att arbeta förebyggande mot ohälsa. Då hälsa är ett brett ämne och innefattar många olika element är det väldigt kostsamt och oerhört svårt för företag att arbeta med alla delar samtidigt. Lösningen blev Wellr, en webbaserad förebyggande hälsolösning som tar ett helhetsgrepp om företagshälsan.

Idag har Wellr +3500 användare föderlat på +13 företagskunder och med offerter till ett värde på över 7 miljoner kronor ute hos kund står bolaget nu inför en spännande expansionsfas.

Bolagsdokument

Informationsbroschyr:

Faktablad:

Pitchdeck:

Bolagsordning:

Anmälningssedel:

 

Investera i Ledoux Investments

 

Inriktning: Bostadshyresfastigheter

Publicerad: 2020/06/01

Erbjudande: 2020/04/01 - 2020/12/31

Sista teckningsdagen: 2020/12/31

Bostadsobligationer: 30M - 40M SEK

Produkt:​ Private Placement Program

Bolagsnamn: Ledoux Investment AB

Org nr: 559251-3880

Email: info@ledouxinvestment.se

Ledoux Investment AB

Ledoux Investment investerar och äger bostadshyresfastigheter som ger stabila kassaflöden samt god värdeökning över tid. Ledoux Investment har som fokus att investera i den svenska fastighetsmarknaden som de senaste årtiondena haft en stabil utveckling fast med en betydligt lägre risknivå jämfört med börsen.

Ledoux Investment fokuserar på att investera samt äga en diversifierad portfölj av kassaflödesfastigheter samt investeringsfastigheter. På detta sätt skapa investmentbolaget goda förutsättningar för en stabil investering.

Bolagsdokument

Informationsbroschyr:

Faktablad:

Pitchdeck:

Bolagsordning:

Anmälningssedel:

Vidimering av ID:

 

Zaree Access is a investment and information portal owned, managed and administrated by Zaree & Partners AB. Zaree is not a broker or an investment adviser. Nothing on this site constitutes advice to buy or sell securities. All activities on this site are governed by our Terms of Service. Arbitration is the sole dispute resolution method for any legal matter involving Zaree Access or its users. Every investor should be aware that investments in private companies are particularly risky and may result in total loss of invested capital. Past performance of a security does not guarantee future results or returns. Only investors who understand the risks of early stage investment and who meet Zaree´s investment criteria may invest. Zaree does not recommend any companies or securities for investment, endorse their fitness for investment or verify claim the accuracy of information provided by such companies.